Les nostres activitats

Toastmaster de la sessió

A Som-hi Toastmaster Club realitzem moltes activitats al llarg del curs acadèmic, tant culturals com esportives, però les principals són les sessions d'oratòria, que tenen lloc quinzenalment, seguint el mètode Toastmaster.

El mètode Toastmaster està basat en la pràctica i l’avaluació immediata. Els socis del club aprenen les habilitats de comunicació tot treballant el manual de Comunicació Competent , que es tracta d’una guia pràctica que dona a conèixer els 10 elements bàsics de l'oratòria. A cadascun, li correspon un discurs de temàtica a lliure elecció que s’avalua d’acord als objectius que s'indiquen al manual.

Les sessions Toastmaster són extremadament dinàmiques i participatives, doncs, a més dels discursos preparats, totes les sessions tenen uns rols que impliquen posar a la pràctica importants aspectes del lideratge, habilitat que millorem seguint el manual de Lideratge Competent, una guia per a millorar en aquest àmbit i que ens ajuda a enregistrar els comentaris dels nostres avaluadors. Tot això implica una participació mínima d'entre vuit i quinze persones per sessió. Així, qualsevol soci pot participar activament a les sessions des del primer dia, pas a pas.