Organització de les sessions

A les sessions Toastmaster treballem la crítica constructiva, sincera i objectiva. La intensa activitat d’avaluació continua que és produeix a cada sessió, de soci a soci i en qualsevol direcció, crea un ambient on tots som mestres i alumnes, el que facilita la millora accelerada.

Els rols que ens els què intervenim són els següents:

Toastmaster

 

ToastmasterOrador

És el conductor de la reunió, presenta i dona pas a tots els oradors i diferents rols de la sessió. Es sol assignar aquest paper quan s’està completament familiaritzat amb el club i els seus procediments.

 

Orador

Es el centre de les reunions. Què seria toastmasters sense parlar? Utilitza les directrius del manual de comunicació per a preparar plenament les seves presentacions. 

 

 

Guardià del temps

  

Guardià del tempsComptador de falques

És el responsable de controlar el temps de cada intervenció, vetllant per expressar el contingut en un temps específic.

  

Comptador de falques

El seu propòsit és identificar aquelles paraules o sons utilitzats innecessàriament, ja siguin interjeccions inapropiades, pauses excessives o repeticions de paraules. Per exemple, "hum", "he"... 

 

 

Gramàtic

 

GramàticMestre de discursos improvisats

És qui regula l’ús de la gramàtica i la paraula. Selecciona la paraula del dia, comenta l'ús del llenguatge en el transcurs de la reunió i proporciona exemples d'eloqüència.

   

Mestre de discursos improvisats

Prepara un tema d’acord amb la sessió, demanar voluntaris entre l’audiència a qui explica de forma clara i breu la situació a improvisar.

 

 

 Avaluador

 AvaluadorAvaluador general

Proporciona una acurada avaluació escrita i verbal utilitzant la guia del manual d'avaluació eficaç. De manera objectiva, dóna èmfasi als punts forts i exposa els aspectes a millorar i com fer-ho.

  

Avaluador general

És el líder de tots els rols d’avaluació. Supervisa l’execució de la sessió i dóna propostes per millorar el procés. Avalua el seu equip i la sessió de manera útil, encoratjadora i motivadora per a que és puguin aconseguir tots els suggeriments esmentats.