Comité del club

Tots els clubs Toastmasters estan dirigits per un comité que s'escull anualment i on la funció de president no es pot repetir. El comité està format pels següents rols i persones.

 

Tercer comité (2018-2019)

President: Felipe de la Cruz

Presidenta anterior: Gemma Pallerola

Vicepresidents d'educació (VPE):  Albert Pujol i Jordi Allué

Vicepresident d'afiliacions (VPM):  Jordi Mollon

Vicepresident de relacions públiques ( VPPR): Eduard Couchez

Secretària: Vicky Serra

Tresorera: Cristina Quiñoa

Uixers (SaA): Marina Cluselles i Joan Redón